příspěvek 2019

Členský příspěvek na rok 2019.

Výše členského příspěvku na kalendářní rok je 1100,-/os.
Částku uhraďte nejpozději do 31.1.2019.

č. účtu: 2111202042/2700

Do zprávy pro příjemce napište: 13 – atletika + příjmení a jméno